مزایای وجود دوربین مداربسته در محل

❇️ مزایای وجود دوربین مداربسته در محل ❇️ ۱- ترساندن مجرمين يكي از مهمترين و پرکاربردترین مزیت های دوربین مدار بسته ترساندن مجرمين از انجام جرم است. ۲- جلوگيري از سرقت طبق آمارثابت شده است كه نصب سيستم دوربین مدار بسته سرقت را به نصف كاهش مي دهد. ۳- افزايش بهره وري کارمندان با نصب